Biri Oryantasyon mu Dedi :)

Oryantasyon;

Düzenlemek, hizalamak, yönlendirmek

Yeni bir durumu ya da ortamı tanıtmak

Pusulayı vermek ve yönünü bulmasını sağlamak

İşe alıştırma da dediğimiz bu süreç, hem İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi birimleri için hem de çalışanlar için gerçekçi beklentiler belirlemeyebilmek adına fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Ancak, ekibi kurmanın ve yönetmenin en önemli aşamalarından biri olan oryantasyonun, birçok kurum ve sektörde halen yeterince önemi görmediğini, hatta ertelendiğini görmekteyiz.

Yapılan araştırmalar ise bu konunun önemini biraz daha vurgular nitelikte. Örneğin;

·        Yeni işe alınanların yalnızca %29’u, bir haftalık katılımdan sonra kendilerini tamamen yerleşik hissediyor.

·        Yeni çalışanlar ilk ayda %25, ikinci ayda %50 ve üçüncü ayda %75 verimlilik oranına sahip olabiliyor.

ve

·        Yeni işe alınanların potansiyellerinin zirvesine ulaşması tam bir yılı bulabiliyor.

Peki bu sürece neden yatırım yapmayız?

·        Planlanmış bir programımız olmadığından

·        Programı uygulayabilecek bir ekip ya da yetkinlik olmadığından

·        Zaman yönetimini yapamamaktan

·        Bu süreç için ayrılmış / planlanmış bir bütçemiz olmadığından

·        Bir an önce departmandaki eksiği tamamlamak odaklı olmaktan

Bu sürece yatırım yaptığımızda neler olur?

·        Daha ilk günden “Burada değerliyim” duygusunu kazandırır

·        Kurumun amacını, hikayesini ve misyonunu yakalayan ekiplerle yol almayı sağlar

·        İşin, kendisinden beklenenin ve takımın iyi tanımlanmasını sağlar

·        Adaptasyonu ve takıma uyumu destekler

·        Hem geri bildirim alıp & vermek hem de ileri bildirim verebilmek için alan açar

·        Yetenekleri elde tutmayı ve sürdürülebilirliği destekler

Oryantasyon programında neler olur?

·        Hoş geldin kiti sunumu

·        Tanışmak, tanıştırmak

o  Kurumun ve çalışan sayısının büyüklüğüne göre departmanlardaki her bir kişi ile tanıştırarak

o  Portal ya da iç iletişim ağlarından aramıza hoş geldin tasarımları paylaşılarak

o  Birim yöneticileri ve bire bir çalışacağı ekiple toplantı planlayarak

o  Kurum dinamiklerine uygun farklı tanıştırma yol, yöntem ve araçları kullanarak

·        Kuruma ait yaşam kılavuzunu sunmak

o  Mesai saatleri, izinler, özel günlerdeki uygulamalar gibi

o  Giyim, ofis kullanımı, sosyal alanlar ve sosyal destekler gibi

o  Organizasyon şeması ve iş süreçlerinin tanımı gibi

o  İş Sağlığı ve güvenliği gibi detayların yer aldığı kaynaklar sunmak

·        Misyon & Vizyon & Temel Değerleri aktarmak

o  Sunumla ve örneklerle desteklemek

·        İç ve dış müşteri ile iletişimde hassasiyetleri, & beklentileri aktarmak

o  Eğitimle & Mentörlükle desteklemek

·        Farklı birimlerde zaman geçirerek süreçleri / prosesleri tanımasını sağlamak

 

Tüm bu paylaştıklarımızla ilgili farkındalığın oluşması en kolayı, belki okurken “evet bunları biliyorum” demiş olabilirsiniz. Biliyorum demek kolaydır ancak esas olan bildiğimizi uygulamaktır. O zaman hadi en kilit soruya geçelim.

Nasıl harekete geçeriz?

·        İşe planlama yaparak başlayabiliriz ve şu sorulara yanıtları bulabilmeliyiz;

o  Aksiyon almakta kararlı mıyız? Önce bundan emin olalım.

o  Yönetimin ve liderlerin desteğini alabiliyor muyuz?

o  Elimizde hangi veriler var?

o  Verilecek tüm bilgileri bir arada sunabileceğimiz hangi araçlar var?

o  Bu süreç için ne kadar zaman ayırabiliriz?

o  Oryantasyonda kimlere, hangi görevleri delege edebiliriz?

·        Aksiyonlarımızı derlediğimiz bir oryantasyon dokümanı hazırlayabiliriz

·        Hazır olduktan sonraki ilk işe alımı, bu sürece dahil edebiliriz

·        Uygularken süreçte revize edilmesi gerekenleri gözlemleyerek, iyileştirebiliriz

Ya da

·        Bu konuda profesyonel bir kurum ya da eğitmenden destek alabiliriz.

Kurumsal oyunlar, interkatif paylaşımlarla bu süreci tüm ekip için keyifli hale getirdiğimiz başarılı günlerimiz olsun.

Gökçe DOĞAN

Eğitmen/ Koç / Mentor