Altı Nokta Körler Vakfı’nda Stres Yönetimi ve Motivasyon

15 Mart Perşembe günü Altı Nokta Körler Vakfı’nda “Stres Yönetimi ve Motivasyon” eğitimindeydik. Bu eğitimimizdeki katılımcılarımız görme engelli arkadaşlarımızdı.

Katılımcılarımız ile stres yönetimi üzerine konuştuk. “Stres Nedir?” “Stres Yararlı mıdır zararlı mıdır?” “Hangi Durumlarda Strese Gireriz?” ve “Stresi tamamen yok etmek mümkün müdür?” gibi konularda tartışarak bilgilerimizi paylaştık.

Peki stres nedir?  

Bir tehlike, baskı, korku olarak algılanan herhangi bir duruma karşı gösterilen tepkidir. Aslına bakarsanız stres, yaşamın başladığı dönemlerden beri vardır ve sadece insana özgü bir durum değildir. İlk çağlarda yaşayan mağara adamları ve hatta çitalar, hayvanlar, karşılaştıkları tehlikeli durum karşısında savaş kaç komutuyla hayatlarını idame ettirirlerdi. Tabii o anki koşullara baktığımızda işlevsel olan stres günümüzde işlevini yitirmiş ve bir çok sıkıntı ve hastalığın nedeni haline gelmiştir.

Stresle bu denli başımız dertteyken ne yapabiliriz?

Aslında stres optimize edilebilecek  seviyede tutulduğunda faydalı bile olabilir. Sınav öncesi, topluluk önünde konuşma öncesi, yarışma öncesi gibi durumlarda ortaya çıkan orta düzey stres, daha çok verimliliği artırıcı yöndedir. Fakat biz günlük işlerimizde yaşamakta olduğumuz stresi ne yazık ki bu seviyede tutamıyoruz ve bu da bizim problemler yaşamamıza neden oluyor.

Stresi tamamen yok etmek tabii ki mümkün değil. Ancak stresi işlevsel düzeye getirebilir ya da onun hayatımızdaki yıkıcı etkisini azaltabiliriz. Stres düzeyimizi kimi zaman nefes egzersizleriyle kimi zaman ise beden duruşumuzu değiştirerek azaltmamız mümkün. Bunların yanı sırastresimizi önemli  ölçüde azaltmak için düşünce kalıplarımızı da değiştirmek çok önemli.

Stresin var olması ya da artmasında var olan düşünce kalıplarımızın etkisi çok büyüktür. Düşüncelerimizin içinde yorumlar ve bizim stresimizi artıracak iç konuşmalarımız mevcuttur. Olayları algılama ve yorumlama biçimimiz, strese sahip olmamızı önemli derecede etkiler. Kişiselleştirmek ya da ekstra yorumlar yapmak, gerçekleşen olayların bizim hayatımız üzerindeki etkisini belirleyip strese girmemize neden olacaktır. Yorumlarımızı ve iç konuşmalarımızı azaltmak ise büyük ölçüde bizim stres oranımızı düşürecektir.

Stresi azaltmak için önemli bir nokta da iç motivasyon kaynaklarımızdır. Eğer biz iç motivasyon kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanır ve kendimizi yeterince motive edersek, gelen stresörlerin etkilerini çok daha aza indirmeyi başarabiliriz.

Altı Nokta Körler Vakfında, katılımcılarımızın hayatlarında en çok stres veren olaylarla ilgili konuştuk. Bunlara karşı ne gibi tedbirler alabileceğimizi, bu stresörlerin hayatımıza oluşturacağı olumsuz etkiyi nasıl indireceğimizi ve hatta yok edebileceğimizi tartıştık, planladık. Katılımcılarımızla stresimizi yönetebileceğimiz bir hayata, hep beraber bir adım attık.

Esra Yuksel hakkında 11 makale
Indus Danışmanlık ofisinin sakin gücü, İdari İşler Müdürümüz… Keyfimizin yerinde kalması için ikramlarda bulunur, gün içinde bizi sürpriz motivasyon etkinlikleriyle motive eder. Her zaman güleryüzlü oluşu, bazen bizi kırmamak için yaptığı fedakârlıklar ve çekingen tavırlarıyla gönlümüzde yer eder. Kedilere düşkünlüğüyle tanınır, Kedi Dergisi’nin sıkı takipçisidir. Önerilerimizi ve dileklerimizi dikkate alır ve gerçekleştirir. Yönetici olduğunu bize hissettirmez aynı zamanda operasyona da destek vererek zor zamanlarımızın kurtarıcısıdır. Tüm Indus çalışanlarının danışma noktasıdır.