Sağlık Sektöründe Eğitim İhtiyacı

Kişilerin sağlığının korunmasını, tedavi ve bakımlarını sağladığı için hizmet sektörünün en hassas birimlerinden biri olan SAĞLIK SEKTÖRÜ’nde ki büyüme ve rekabet artışı bu kurumlara karşı beklentilerin çıtasını yükseltmekte ve memnuniyetin sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum hem pazarlama çalışmalarına olan ihtiyacı daha fazla ortaya çıkarmış hem de personel eğitimlerinin düzenli ve sürekli olması ihtiyacını doğurmuştur.

Memnuniyet oranını yüksek tutmak, en iyi hizmeti vermek ve rekabetin gittikçe arttığı bu sektörde fark yaratmak isteyen kurumlar için personelin bireysel gelişimine ve dolayısıyla kurumsal gelişime yatırım yapmak bunun içinde eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek bu konudaki çalışmalara ağırlık vermek oldukça önem taşımaktadır.

Hizmet sunulan kitlenin zor insanlardan oluşması, en çok ilginin, güleryüzün ve sabırlı olmanın beklendiği bir alan olması nedeniyle hekiminden, danışma personeline kadar tüm çalışanların eğitimlerle desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca yoğun ve uzun çalışma saatleri içinde çalışanların motivasyonlarınınsağlanması, kurum hizmet standartlarını koruyarak hizmet verebilmeleri, tecrübelerini ve mesleklerinde yaşadıkları zorlukları paylaşabilecekleri eğitim ortamlarının yaratılması önemlidir.

Özellikle stres ve zaman yönetimi, iletişim becerileri, beden dilinin doğru kullanımı, gülümseme ve olumlu olma, hasta ve yakınları ile doğru iletişim/doğru ilişkiler kurma gibi konularda düzenli olarak verilecek eğitimler hem çalışanların kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de bir çok hastane arasında ilgili ve güler yüzlü hizmetiyle farkını göstermek isteyen kurumların hizmet standartlarını yükseltecektir.

Sonuç olarak ortaya çıkan ise pazarını ve hedef kitlesini iyi tanıyan, onların ihtiyacına göre hizmet sunan ve kadrosunun gelişimine katkıda bulunan kurumlar, büyüme sağlayarak en başarılı kadroları elinde tutmakta ve hedeflerine ulaşmaktadırlar.

Gokce Bolat hakkında 3 makale
Indus Ofisi'nin deneyimli danışmanlarından… Sağlık sektöründe edindiği deneyimleri bizimle paylaşır. Kahvesini orta şekerli içer. Tüm gün neşelidir. Ofis içerisinde yüzünden gülücük eksik olmaz. Keyifli sohbeti ile hepimizi bilgilendirir. Birlikte devam eden keyifli yolculuğumuza, heyecanıyla ve motivasyonuyla katkı sağlar.