Öğretmen Kimdir?

Çocuklarım! Haydi bakalım bana bunun da cevabını verin! Öğretmen kimdir!

– Öğretmen bizi okutup yazdıran, yetiştiren bir insandır!

–  Bu cevabınız çok doğru! Öğretmenleriniz talebesini hem okutup yazdırıyor hem de yetiştiriyor. Coğrafyayı, tarihi, hesabı daha birçok bilgileri ondan öğreniyorsunuz. Bir ilk okulda bazen beş altı bazı kere daha bile çok öğretmen vardır. Bu okullarda bir öğretmen bütün dersleri üzerine alır ve daha yukarı sınıflarda her öğretmenin bir dersi vardır. Kimi tarih, kimi coğrafya, kimi aritmetik, kimi geometri, kimi dil, kimi edebiyat, kimi resim ve el işleri kimi de beden terbiyesi gösterir.

Bu öğretmenlerin hali tıpkı bir bina kuran insanlarınkine benzer; kimi temellerini, kimi döşemelerini, kimi sıvasını, kimi damını, kimi kapılarını yapmayı üzerine almıştır. Bu öğretmenlerin hepsinin elbirliği ile çalışması sayesinde bina meydana çıkar. İşte yavrularım, sizler beraberlikle çalışan erbap ustaların elinde yetişiyorsunuz. Biliniz ki size öğretilen derslerin hepsinin de ayrı bir önemi vardır. Matematik dersi kadar, tarih, coğrafya kadar, resim, elişleri, beden terbiyesi de lazımdır. Nasıl bir adamın bir gözü bulunmayınca veya bir ayağı eksik olunca sakat sayılırsa bu derslerden biri öğrenilmeyince insan tam olmaz. Bu dersler sayesinde zekânız, hafızanız, dikkatiniz, gözleriniz, kulaklarınız, vücudunuz terbiye olur. Mesela beden terbiyesi sayesinde canlı, becerikli, canlı, dayanıklı tam mânisiyle

Sağlam neşeli bir insan olursunuz. Aritmetik bilmezseniz, aldığınız verdiğiniz şeylerde hep aldanırsınız. Hesapsız yaşayanlar günün birinde batarlar.

Ya coğrafya ile tarih, işte iki önemli ders daha! Coğrafya vatanın vücudu ise tarih de onun ruhudur. Coğrafya bize her şeyden evvel yurdu sevmeyi öğretir. Türkiye’mizin dünyanın ne kadar yerini tuttuğunu, güzel yurdumuzun dağlarını, derelerini, topraklarını, denizlerini tanıtır.

Tarihe gelince, o da bize cetlerimizin yeryüzünde ne kadar büyük işler gördüklerini, bugün rahatça yaşadığımız yerler için ne kadar kanlar döktüklerini ne fedakarlıklarda bulunduklarını anlatır. Böylelikle bir insan geçmişini bilince gelecek için kendini ona göre hazırlar.

Dahası var, yurda karşı borçlu olduğumuz ödevleri de yine tarih öğretir.

Ana baba, nihayet dört beş evlat yetiştirir, öğretmenler ise yurda yüzlerce, binlerce evlat yetiştirirler. Bütün bu gördükleri önemli işlere karşılık sizlerden bekledikleri nedir bilir misiniz? Yurda hayırlı ve faydalı bir insan olmak….

Günün birinde büyüyüp hayat savaşına atıldığınız zaman size hesap, coğrafya, tarih öğreten resim veya jimnastik yaptıran, insanlık yollarını gösteren, doğruyu, iyiyi, güzeli sevdiren, sizleri bilgi ile, sanatla bezeyen öğretmenlerinizi unutmayınız! Onlara ana baba sevginizin yanında bir yer veriniz. Onları hem seviniz hem sayınız!

 * 1942 Tarihli Yaşama Bilgisi adlı İlköğretim Kitabından Alıntıdır…