HR Marketing ve Kendimize Bakış

HR Marketing ve Kendimize Bakış

Tanımından önce neden gerekli olduğuna bakmakta fayda var. İK Pazarlaması çalışanların kuruluş ve ürün/hizmet ile güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olur. Doğru işletilen bir HR Marketing süreci daha güçlü bir işveren markası ve mükemmel bir çalışan deneyimi yaratılmasını sağlayacaktır.

İş veren markası bir adayın ya da çalışanın kuruluşumuzla ilgili kapsayıcı algısıdır. Çalışan deneyimi, çalışan daha istihdam edilmeden başlayan ve bizimle çalıştığı süre boyunca yaşadıkları ve yaşattıklarımızın çalışanda kalan izidir.  

İK Pazarlaması bir kurumun en iyi yetenekleri çekmek, motive etmek, yetkinliklerini artırmak ve onları elde tutmak için yaptığı tüm faaliyetleri içiren bir terimdir. İçerisinde sosyal medya yönetiminden, eğitim programlarına; işe alımdaki dijital süreçlerden motivasyonel etkenliklere kadar pek çok alt başlıktaki pazarlamasal faaliyetleri ifade eder.

HR Marketing hem dahili hem de harici yapılmak zorundadır. Dahili pazarlama sonucunda artan müşteri memnuniyeti ve bağlılığı, vizyonun içselleştirilmesi, artan müşteri deneyimi gibi pozitif sonuçlara varılır. Harici pazarlama sonucunda kurumun dış dünyayla kaliteli iletişiminin artması, marka önermesinin artması, yeteneklerin çekilmesi gibi pozitif sonuçlara varılır.

Genelde HR Marketing için tercih edilen stratejiler:

·      Markanın Hikayesinin Aktarılması

·      Çalışan Deneyimlerinin Paylaşılması

·      Düzenli ve Sürekli İletişim Fırsatları Yaratılması

·      Her Bir Sosyal Medya Platformunun Etkin Kullanımı

·      Web Sayfasının Kullanıcı Dostu Olması

·      Mobil Uygulamalarla Fark Yaratılması

·      İş İlanların Cezbedici – Fark Yaratıcı Hazırlanması

·      Kurumdan Haberleri İçeren – Bilgi Paylaşan Bloglara Sahip Olunması

·      Reklam Kampanyalarında HR dokunuşunun Olması

·      Cazip İşveren Olma Yolculuğuna Çıkılması

·      Kurum Kültürünün Tanımlanmış ve İçselleştirilebilir Olması

·      Onboarding ve Oryantasyon Süreçlerinde Yenilikçi ve Yaratıcı Yaklaşıma Sahip Olunması

·      Çalışan Politikalarının Benimsenebilir Olması

·      İz Bırakan Eğitimlerin Artırılması

·      Çalışanlardan Marka Elçileri Oluşturulması

·      Kariyer Planlamasının Paylaşılabilir Değerde Olması

·      Takdir – Ödül – Yan Haklarla İlgili Fark Yaratan Uygulamalara Sahip Olunması

·      Geri Bildirim ve Öneri Sistemlerinin Kullanılabilirliğinin Sağlanması

·      Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Adına Yapılan Çalışmaların Kurum Kültürünün Bir Parçası Olması

·      Çalışan Sağlığı ve Esenliği İçin Çalışanlara Özel Dokunuşların Mevcut Olması

·      Şirket Etkinlikleri Oluşturulması

·      İK’nın ve Yaptıklarının Görünür Olmasının Sağlanması

·      …

Henry Ford “Herhangi bir şirketteki en önemli iki şey bilançosunda görünmez: itibarı ve çalışanları” demişti. İnsan Kaynakları ikisinin de görünür olmasını sağlayacak kurumdaki en değerli departmanlardan biridir. Yukarıda en önemli başlıklarını paylaştığımız HR Marketing adımları için aksiyonlar almanın, var olan süreçleri iyileştirmenin ve 2023 ‘te İnsan Kaynaklarını daha güçlü daha stratejik kılmanın tam zamanı. 

M.Efsun Yüksel Tunç

Efsun Yuksel Tunc hakkında 17 makale
Indus Danışmanlık’ın enerjisiyle bizi büyüleyen Kurucu Danışmanı… Motivasyonumuzu yüksek tutmak için, oyunlar, yarışmalar ve uygulamalarıyla bizi şaşırtır. Özel günlerde hepimizi hatırlar, hediyelerle mutlu eder. Indus Danışmanlık çalışanlarının güleryüzlü kalması için etkinlikler düzenler. Kurum içi eğitimler ve kitap reçeteleri ile Indus Danışmanlık ofisinin bilgi seviyesini üst düzeyde tutmaya özen gösterir