Hayatımızdaki Büyük Hırsız: Dağınıklık

Üretkenlik ve verimlilik üzerine yapılan çalışmalarda odağı kaybetme konusu çok karşımıza çıkıyor. Odağı neden kaybediyoruz sorusunun yanıtı da çevremiz, odamız ve masamızdaki dağınıklık. Dağınıklık önceliklerimizi etkiliyor, aklımızı çeliyor ve karmaşa yaratıyor. 

Princeton Üniversitesi Nörobilim Enstitüsü’ndeki araştırmacıların bulguları gösteriyor ki: “Çevreniz dağınık olduğunda, kaos odaklanma yeteneğinizi kısıtlıyor.” Dağınıklık, beynimizin bilgiyi işleme yeteneğini de sınırlar. Dağınıklık, dikkatinizin dağılmasına ve beynin bilgileri düzenli ve sakin bir ortamda yaptığı gibi işleyememesine neden olur. 

Araştırmalar, ortalama bir kişinin kâğıt aramak için haftada 4,3 saatini boşa harcadığını, bunun da kişiye stres ve hayal kırıklığı oluştururken işyerindeki konsantrasyonu ve yaratıcı düşünceyi de azalttığını gösteriyor. Ortalama bir yönetici, eksik bilgileri ararken günde bir saat üretkenliğini kaybeder. Amerika’daki Küçük İşletme İdaresine göre, küçük işletmeler için en büyük yük, kötü yönetilen evrak işleri nedeniyle müşterilere doğru şekilde hizmet verememek ve satışları artıramamaktır.

Bir işle ilgilenmemiz gerekirken gözümüze başka işler takılıyor ya da aradığımızı bulmamız çok zamanımızı alıyorsa, kendimizi 5S’e göre düzenlememiz şart olmuş demektir. 5S yöntemi hayatımızı, işimizi daha kaliteli hale getirmek için 5 ana prensipten oluşan bir Japon felsefesidir. Bu felsefe düzen ve temizliğe vurgu yapmaktadır. İş dünyasında global ve lokal birçok şirket tarafından verimliği arttırmak için kullanılmaktadır.

1- Seiri – Sınıflandır

Dağınıklık yarattığını düşündüğümüz tüm malzemeyi bir yere toplayarak (birileri masada, odada, evde ne varsa diye de bu maddeyi ele almaktadır.) listeler halinde ayrıştırmaktan bahsedebiliriz. Sınıflandırma kişiden kişiye değişebilecek bir konu, en yaygın kullanım 5 bölgeli düzenleme sistemidir. Ofis masasından örneklendirecek olursak, 

1. Bölge: Günlük kullandıklarımız – masanın üzerinde 

2. Bölge: Sık kullandıklarımız – yakın çekmece ya da dolaplarda

3. Bölge: Ara sıra kullandıklarımız – dolapta ya da yakın orak kullanım depolarında

4. Bölge: Nadiren kullandıklarımız – ardiye dolaplarında veya uzak depo odalarda

5. Bölge: Asla kullanmadıklarımız – atılacak, bağışlanacak veya satılacak malzemelerdir, bizden uzakta olması gerekenlerdir. 

2- Seiton – Düzenle 

Bölgelere ve önem sırasına göre uygun yerlere malzemelerin yerleştirilmesidir. Bu prensipteki amaç, zaman ve enerjiyi doğru kullanarak pratiklik ve verimliliği artırmak. 

3- Seiso – Temizle

Hem yaşam alanını hem de çalışma alanının temiz tutulmasıdır. Temiz ve düzenli ortamlar beynin çalışmak için uygun ortamıdır, aynı zamanda temizlik ve düzenin olduğu ortamlar çalışma isteğini artırarak daha verimli olmamızı sağlayacaktır. Ayrıca kirli ve dağınık ortamların yaratabileceği kaza risklerini de önleyecektir. 

4- Seiketsu – Süreklilik

Alanlarımızı düzenli ve temiz hale getirdikten sonra bunu sürekliliğini sağlamak da 5S felsefesinin diğer bir prensibidir. Süreklilik alışkanlık kazanmamız için bize destek olacaktır, bu da işleyişte bize hız verecek ve performansımızı artıracaktır. 

5- Shitsuke – Disiplin 

Bireysel olarak bu prensibi ele alırsak özdenetimden bahsedebiliriz. Alışkanlık edinebilmek ve sürekliliği koruyabilmek adına süreçte uymam gereken kuralları belirleyip onlara uygun davranıp davranmadığımızı kontrol etmeliyiz. Kuralların kabul edilebilir ve amacımıza hizmet edebilir olması da son derece önemlidir. 

Şu ana kadar fiziksel dağınıklığın nasıl toparlanabileceğinden bahsettik. Biliyoruz ki fiziksel dağınıklık zihinsel dağınıklığı tetikliyor ve önlem almalıyız. Araştırmalar, üretkenlik ile dağınıklık arasında doğrudan bir ilişki olduğunu gösteriyor. Dağınıklık ve kaos yükseldiğinde üretkenlik ve kâr azalır. 

Bireysel olsun ya da kurumsal olsun, derli toplu çalışmanın ve yaşamanın pek çok faydası vardır: 

• Üretkenliği ve karlılığı artırır. 

• Bilgileri gizli ve güvende tutar.

• Zihinsel aşırı yükü ve stresi azaltır. 

• Yaşam alanı ve İşyeri kazalarını önler. 

• Zamandan tasarruf sağlar ve verimliliği artırır.

Yeni bir yaşam alanı ve çalışma ortamı, üretkenliği, yaratıcılığı ve enerjimizi artırmak için harikalar yaratabilir. Belki o değişim günü bugündür😊

Efsun YÜKSEL TUNÇ