En İyi İşveren Olmak İçin Biz Neler Yapıyoruz? – 7

Konu çalışanı «Geliştirmek» ise, o bizim uzmanlığımız.

Avantajımız kurumlara profesyonel eğitim hizmeti sunarken, gelişim projeleri oluştururken tüm bu süreci kendi kadromuz için de uyguluyoruz. Tabi ki ekip arkadaşlarımıza eğitimler veriyoruz. Pandemi süresince eğitimlerimizin sayısını artırdık ve haftada bir eğitimler vermeye başladık. Çarşamba günü akşamüstü bizim için «iç eğitim» günü. Verdiğimiz iç eğitimlerden örnekleri paylaşmak isterim😊

·      Kendini Yöneterek Herkesi Yönetmek

·      Hayır Diyebilmek ve Diplomatik Olabilmek

·      Düşenin Dostu Olmak ve Ekip Çalışması

·      Yeni Normal-Yeni İş Hayatı ve Stratejik Aksiyonlar

·      Eğitim İçeriği Yazabilmek

·      Şans Yönetim Becerileri

·      E-posta Kullanımı

·      Myers – Briggs Kişilik Tipi Envanteri

·      Ertelemeyi Önlemek

·      Yeni Neslin Yönetimi

·      Hayır Diyebilmek ile Fark Yaratan İletişim

·      Sadeliğe ve Yaratıcılığa Alan Açmak

·      Hedeflerle Çalışmak

·      Fark Yaratan İletişim

·      Stratejik Networking

·      Mentörlük

·      Etkinlik Yönetimi & Etkinlik İletişimi

·      Çalışan Bağlılığı

·      İş Etiği

·      Not, Yönetim ve Takip Aracı : Notion

·      Yaşam ve Zaman Yönetimi

Her firma iç eğitim veriyordur, eğitimlerin yanında farklı çalışmalarla da çalışanlarımızı destekliyor ve gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Örnek olarak paylaşmak istediğimiz uygulamalarımız:

·      Film ve Kitap Çözümleme Günleri

o  Anlamak ve açıklamak önemli becerilerdir; bu becerilerimizi geliştirmek için filmler ve kitaplardan yararlanıyoruz. Önce çözümleme adına eğitimler alıyor sonrasında birlikte keyifle film ve kitap çözümlemeleri yapıyoruz.

·      Çalışana Özel Gelişim Reçetesi Çalışması

o  Her çalışanın gelişim alanları için ona özel reçeteler yazılmakta ve reçetelerinde yazanları hayata geçirebilmeleri için aksiyonlar almaları desteklenmektedir.

·      Koçum Ekip Arkadaşım Uygulaması

o  Indus Danışmanlık koçları tüm çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği ve destek alabileceği kişilerdir. Mevcut çalışanlarımızın yanında eski Induslular için de bu hizmet gönüllü sunulmaktadır.

·      Yurt Dışı Projelerimizde Görev Alma ve Çalışma İmkanı

o  Hem Indus Turkiye hem de Indus Global projelerinde görev alma ya da Londra’da çalışma imkanıyla çalışanların hem vizyon belirlemelerine hem de kültürel zeka gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

·      Motivasyon Konuşmaları

o  Motive çalışanlar daha yüksek iş tatmini ve daha yüksek verimlilik seviyelerine sahiptir. Motivasyon Konuşmaları ile çalışanların performanslarının ve üretkenliklerinin artırmasına yardımcı oluyoruz. Çünkü motivasyon konuşmalarının içerisinde geliştirici bir sihir var. O sihrin formülü:

§ Amaç / Anlam

§ İlham

§ Bilgi ve Uzmanlık

§ Takım Hissiyatı

§ Bakış Açısı

§ Takdir

§ Etkileşim

·      Hepimiz Eğitimciyiz Uygulaması

o  En iyi öğrenme yolu öğretmektir felsefesine inanıyoruz. Çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri için herkesin eğitim verebileceği ortamlar yaratıyoruz. Eğitim vermek için kişi okumalı, araştırmalı, örnekler toplamalı, inanmalı, sunmayı bilmeli. İşte tüm bu çalışmalar kişinin kendisini geliştirmesine destek oluyor😊

Tüm bunların yanında 4.000 üzerinde kitap barındıran Indus Kitaplığımızla çalışanlarımızın yanındayız. Geliştirmek için önce gelişmek gerekir, gelişirken birbirimizi geliştiriyoruz.

Bakış açımızın sürekli gelişim olması dileklerimle…

M.Efsun Yüksel Tunç