Biri Takım Çalışması mı Dedi?

Birbirini tamamlayan yeteneklere sahip, ortak amaç ve performans hedefleri doğrultusunda en az iki kişinin bir araya gelmesine “Takım” adı verilir. Ortak hedef için bir araya gelen insanların yapmış olduğu çalışmalara ise “Takım Çalışması” adı verilir.

Bir elin nesi var iki elin sesi var sözünden yola çıkacak olursak takım olarak çalışmanın yapılan işi kolaylaştırdığını ve önemini anlamış oluruz. Takım çalışması; insanların birbirini dinlemelerini, bilgilerini paylaşmalarını, fikir alışverişinde bulunmalarını ve güven oluşturmalarını sağlar. Takım çalışmasına örnek olarak bir orkestrayı düşünürsek öncelikle uyumun ön planda olduğunu görürüz. Orkestra içinde kendi performansımız kadar diğer üyelerinde performansından sorumlu oluruz. Ortaya çıkan iş “ben”im değil “biz”im işimizdir. İyi bir performans çıkarabilmek adına aradaki etkileşimi sağlamak üzere doğru ve etkili iletişim kurmak gerekir.

Peki ya hangi durumlarda takım kurmak gerekir?

 • Daha çeşitli bilgi ile daha iyi sonuçlara ulaşıldığı durumlarda,
 • Sorunun bölümler arası ya da çok yönlü bir yapıya sahip olduğu durumlarda,
 • Faaliyet sonuçlarının/kararların bölüm, grup ya da firma için kritik önem taşıdığı durumlarda,
 • Çok yönlü sorunlara çözüm bulmak gerektiğinde ve
 • Doğru kararlar almak gerektiğinde takım kurmak gerekir.

Takım liderinin görevleri aşağıdaki gibidir;

 • Takımı yönetmek, yürütülen faaliyetleri organize etmek,
 • Çalışmak için elverişli bir atmosfer yaratmak,
 • Takım üyelerinin hedeflere yönelimini ve motivasyonunu sağlamak.

Ekip üyelerinin görevleri ise şunlardır:

 • Toplantılara düzenli olarak katılmak,
 • Karar alımına aktif katılımda bulunmak,
 • Üzerine düşen görevleri tüm ayrıntılarıyla yerine getirmek.

Takım çalışmasının örgütler açısından ortaya çıkaracağı sonuçlar şöyle sıralanabilir:

 • Verimlilik artışı
 • Maliyetlerin azalması
 • Çalışanların moralinin yükselmesi
 • Rekabet gücünün artması
 • Kalitenin artması
 • Çalışanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi
 • Ortak amaçlar etrafında yoğunlaşma
 • Yapılan işin daha zevkli hale gelmesi
 • Hiyerarşinin azalması
 • Sistem anlayışı
 • Bürokrasinin azalması
 • Yöneticilerin rollerinin değişmesi
 • Örgütsel süreçlerin iyileştirilmesi
 • İletişimin artması
 • Örgütsel sinerjinin artması

Gün geçtikçe gelişen toplumlarda çalışma yaşamı giderek bireyselleşmektedir. Ancak iş hayatında bireysel çalışmalar bir yere kadar anlam ifade etmektedir. Takım çalışmalarına uyumlu olmayan çalışanların iş hayatında tutunabilmeleri zorlaşmıştır. Bu nedenle hem bireysel kalitemizi ön plana çıkarmak hem de kurumumuza değer katmak adına takım çalışmasını benimsemeliyiz.

Zeynep Şule AKSOY