Alınganlıkla Başa Çıkabilmek

İstatistikler insanların %20’sinin alınganlık yaptığını gösteriyor. Bu da iş hayatında beş kişiden birinin alıngan olabileceğini varsaymamıza neden oluyor. Aşırı hassas kişilerle çalışırken dikkat etmemiz ve onların alınganlıklarıyla başa çıkabilmemiz için yapabileceklerimiz:

• Hem kelime hem de üslubumuza ekstra özen göstermeliyiz.

• Açık net olmalı ve imadan kaçınmalıyız.

• Yüksek empatiyle nelerden ve neden alınganlık gösterdiğini anlamalıyız.

• Alınganlıkla birlikte verdiği tepkilerin iletişimi zorlaştırdığını söylemeliyiz.

• Dedikodudan sakınmalı, ne alıngan kişi hakkında ne de onunla dedikodu yapmamalıyız.

• Bilgi eksikliğinin endişe yaratabileceğini bilerek daha fazla bilgi paylaşmalıyız.

• Motivasyonunu artırmak için olumlu-yapıcı-sonuç odaklı geri bildirimler vermeliyiz.

• Alınganlık yapabileceği konuları proaktif bakış açısıyla önceden belirleyerek gerekli düzeltmeleri yapmalıyız.

• Alıngan olanları daha fazla dinlemeli ve fikirlerini almalıyız. Kendilerini ifade edecek ortamlar yaratmalıyız.

• “Kimler alınganlık yapar?” sorusuyla koçluk yapmalıyız.