Adım Adım İş Gücünü Yönetmek

Farkındalıkla beraber ilk ele alınması gereken konu, gerçekten bir iş yükü olup olmadığıdır. Kişinin deneyim ve bilgisine göre zaten yapabileceği bir iş programı varsa, iş yükü yönetiminden başka konuları ele almak gerekir. Bunun için de kök analiz yapılıp araştırılır. Eğer gerçekten bir iş yükü söz konusu ise, adım adım iş yükü yönetilir. · Mevcut Durum Analizi yapmak · Hedef belirlemek, strateji geliştirmek · Plan & Program yapmak, uymak · Delegasyon ve/veya Takım Çalışmasında iyi olmak · Koordinasyonu sağlamak · Düzenli kontrol ve iyileştirmeler yapmak · Zaman yönetiminde ustalaşmak. (Önceliklendirme ve Yedek Zaman konularında) · İletişimde ustalaşmak. (Anlamak, Anlatmak ve Anlaşmak konularında) · Kriz ve Zor İnsanların yönetiminde ustalaşmak Her iş yükünden öğrenilebilecek, deneyimlenebilecek bir taraf olduğunu bilmek ve inanmak