En İyi İşveren Olmak İçin Biz Neler Yapıyoruz? – 10

Farklılıklarla güzeliz…

Çeşitlilik pek çok farklılığı içeriyorsa, işte biz o farklılıklarımızla güzeliz😊 İşyerindeki çeşitlilik, bir şirketin işgücünün farklı cinsiyet, yaş, din, ırk, etnik köken, kültürel geçmiş, cinsel yönelim, din, diller, eğitim, yetenekler vb. farklı özelliklere sahip olması ve bu kişilerin bir arada çalışması anlamına gelir.  Biz Indus olarak hem çeşitliliğe hem de kapsayıcılığa inanıyoruz. Yapılan araştırmalar pek çok artısını ortaya koysa da çeşitliliğin bizim için en önemli getirileri:

·     Birbirine saygı duyan insanlar

·     Empatik yaklaşım ve çatışmasız günler

·     Birbirine güven ve takım ruhu

·     Yetenek havuzu

·     Bilgi, beceri ve deneyim zenginliği

·     Her alanda yaratıcılık & yenilikçilik

·     Öğrenme deneyimleri

·     Azalan çalışan devri hızı ve çalışan bağlılığı

·     Artan kültürel kavrayış 

Indus olarak çeşitlilik ve kapsayıcılık için yaptıklarımızdan örnekler paylaşmak isteriz:

·     İşitme Engelli Çalışanlar İçin Cazip İşyeri

o  Danışmanlarımızdan iki tanesi işaret dili eğitimi de verebilen eğitmenler ve bizler tüm ekip olarak işitme engelli çalışanlarımızla kolay anlaşabilmek için eğitimler alıyoruz.

·     Herkese Kültürel Yetkinlik ve CQ Eğitimleri

o  Farklı kültürlerle çalışabilmek için hem kültürel zekamızı hem de kültürel yetkinliklerimizi artırmamız gerektiğini biliyor ve eğitimlerimizi alıyoruz.

·     Farklı Dinler İçin Kolaylıklar

o  Farklı inançlara saygılı olmanın yanında ibadetleri için kolaylıklar sağlıyoruz.

·     20 Yaştan 77 Yaşa Farklı Nesiller Bir Arada

o  Stajyerler, yeni mezunlar, emekliler ve duayenler hepimiz bir aradayız, tersine mentörlüklerle zenginleşiyoruz.

·     Pozitif Ayrımcılık

o  Ekip arkadaşlarımızın %70’inden fazlası kadın:)

·     Anne ve Babalara Özel İmkanlar

o  Özel izinlerden, çocuklarıyla birlikte çalışmaya kadar geniş bir yelpazede birbirimizi destekliyoruz.

Stephen Covey’in bir zamanlar dediği gibi, “Güç, benzerliklerde değil, farklılıklarda yatar.” Biz de tüm farklılıklarımızla güçlüyüz, başarılıyız.

M. Efsun YÜKSEL TUNÇ