Üniversitelerle Yürüttüğümüz Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

“Bilgiyi paylaşmak” ilkesiyle yola çıkan Indus Danışmanlık, bu amaç doğrultusunda üniversitelerle, öğrenci kulüpleriyle ve öğrencilerle ücretsiz seminerler gerçekleştirmekte ve paylaşımlarda bulunmaktadır.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde gerçekleştirdiği üniversite turları ile vizyon geliştirme, kariyer yönetimi, hedef belirleme, mülakat teknikleri gibi çok farklı alanlarda öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadır.

uni1

Destek Verdiğimiz Üniversiteler

Antalya Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bahçeşehir Üniversitesi

Bilim Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Marmara Ünivetrsitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Uludağ Ünivertsitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi