Soft Skills

Kariyer basamaklarını çıkarken akla gelen ilk şeylerden biri en iyi okullardan mezun olmak, yükselmek istediğimiz alanla ilgili en iyi sertifika programlarını bitirmiş olmak, pek çok dil biliyor olmak, okullardan en iyi not ortalamalarıyla mezun olmak ve de sektörel bilgi ve becerilere hakim olmak gibi “Hard skills” maddeler geliyor olabilir. “Hard Skills” ölçülebilen ve öğrenilebilen teknik bilgi ve becerilere denmekteyken, iş başvurularında ya da kariyer süreçlerinde diğer adaylardan daha donanımlı olmanıza rağmen soyut ve ölçülmesi zor olan başka becerilerin eksikliği sizi diğer adayların gerisinde bırakıyor olabilir. Burada devreye “Soft Skills” dediğimiz kişisel beceriler girmektedir.

Soft Skills Nedir?

Tüm alanlarda temel işleyiş iletişim ve kişilerarası ilişkilerden oluşmaktadır. Online eğitim programlarının ve üniversite mezun sayısının her geçen yıl artması çok daha fazla kişinin kendilerini benzer yönde geliştirmesine ve uzmanlıklarının benzemesine yol açmaktayken, benzer uzmanlık alanlarındaki kişilerin kendilerine ayırt edici özellikle katması kendi kişisel becerileri ile mümkün olmaktadır. Kişilerin sahip olduğu soyut düşünme, sosyal beceriler  ve teknik olmayan kişisel yetkinliklerine “Soft Skills” denmektedir.

Kariyer yolculuğuna yeni başlayan kişilerden üst düzey yöneticilere kadar “soft skills” “hard skills”den çok daha önemli ve belirleyici olabilmektedir. Bir liderin takımına ilham verebilme kabiliyeti ya da iş başvurularına başvuran yeni mezun bir kişinin kurduğu etkili iletişim teknik becerilerinden çok daha belirleyicidir.

Türkçe karşılığını destekleyici beceriler ya da soyut yetenekler olarak düşünebileceğimiz Soft Skills kişilerin;

 • Liderlik
 • Problem Çözebilme
 • İletişim Becerileri
 • Motivasyon
 • İkna Yeteneği
 • Sabır
 • Çevreyle Uyum Becerileri
 • Yaratıcılık
 • Takım Çalışmasına Yatkınlık
 • Zaman Yönetimi
 • İş Etiği
 • Özgüven gibi sosyal beceriler olarak tanımlanabilmektedir.

Soft Skill’leri Geliştirmek

Soyut becerileri geliştirmeye de en az uzmanlık becerilerini geliştirmeye verilen önem kadar önem verilmelidir. Bu becerileri geliştirmek için öncelikle kendisinizi tanımanız, zorlandığınız noktaları fark etmeniz, hangi soyut ve sosyal beceriler üzerine çalışmanız gerektiğini bulmanız gerekmektedir. Bu noktaları tespit ettikten sonra gelişiminizi destekleyici kitaplar okuyabilir, eğitimlere katılabilir, uzmanlardan destek alabilir, kişilerarası ilişkilerinizi geliştirebilmek amacı ile kulüp veya dernek gibi oluşumlara katılabilirsiniz.

Sizin güçlendirmeniz gerek soyut becerileriniz neler?

Klinik Psikolog & Eğitmen Aysu SEVİM