Operasyonel Mükemmellik

The Institute for Operational Excellence’ın kurucusu Kevin J. Dugan, operasyonel mükemmelliği, her çalışanın müşteriye değer akışını görebildiği ve akış kesildiğinde veya bozulduğunda düzeltebildiği bir nokta olarak tanımlar.

Operasyonel olarak mükemmel bir organizasyonda, herkes müşteriye değer akışında kendi bireysel katkısını bilir. Bu akışta herhangi bir anormallik olduğunda bunu hemen anlayabilir ve bu anormalliği yönetimin yardımı olmadan nasıl düzelteceğini bilir.

Operasyonel mükemmelliğin var olduğu kurumlarda çalışanlar kendilerini sorumlu hisseder, proaktif bakış açısıyla değerlendirme yapar ve inisiyatif alır.

Verimli, başarılı ve yalın bir organizasyonda operasyonel mükemmellikle sürekli iyileştirme el ele gider. Birbirinden farklıdırlar ve fakat birbirini desteklerler. Sürekli iyileştirme, bir kuruluşun süreçlerini, ürünlerini veya hizmetlerini zaman içerisinde iyileştirmeye yönelik sürekli bir çaba olarak tanımlanabilir. Operasyonel mükemmellik bir organizasyon içerisinde sürdürülebilir iyileştirme yaratmak için belirli ilkeleri ve araçları kabul eden bir zihniyettir.

Operasyonel Mükemmelliğe ilişkin 10 yol gösterici ilkeden bahsedilir. Bunlar;

1.      Herkese Saygı

2.      Alçakgönüllülükle Liderlik

3.      Mükemmelliği Arayış

4.      Bilimsel Düşünüş

5.      Sürece Odaklanış

6.      Her Noktada Kalite Anlayışı

7.      Akışın Sürekliliği

8.      Sistematik Düşünce

9.      Amacın Yayılımı

10.  Müşteri İçin Değer Yaratımı

Operasyonel olarak mükemmelleşmenin 3 temel faydası vardır. Bunlar;

·      Ekibin gelişimini sağlayıp takım olarak yenilikçi ve yaratıcı problem çözümünü sağlar.

·      Proaktif bakış açısı gelişir, sorunlar oluşmadan önlemleri alınır ve bir anormallik veya gecikme söz konusu ise sorun kaynağında düzeltilir, akış normale döndürülür.

·      Operasyonlar yalınlaşır, öngörülebilir ve ölçeklendirilebilir hale gelir; böylelikle daha iyi planlama ve akabinde gelişim sağlanır.

Bonus olarak da mutlu çalışan ve mutlu müşteri için doğru iklim yaratılır da diyebiliriz.

En iyi operasyonel mükemmellik sergileyen firmalara baktığımızda Toyota, Amazon, Apple, Disney, Tesla ve GE gibi şirketler, rekabette bir adım önde olmak için operasyonel mükemmellikten yararlandıkları farklı yöntemler nedeniyle övüldü.

Her kurum sürekli yenilik ve kusursuz hizmet sunmak, çalışanlar için eğlenceli bir çalışma ortamı sağlamak ve herkesin sürekli olarak şirketin amacından haberdar olduğu bir kültür yaratmak adına operasyonel mükemmellik için adım atabilir.

Peki nasıl? Operasyonel Mükemmelliği nasıl sağlayacağız?

Uzun uzun eğitimlerde anlattığım konuyu kitaplar ve yayınlar 5 maddede ele alır, ben sizlere 7 adımda yol haritasını sunmak isterim😊

1-     Dürüst bir şekilde “Mevcut Durum Analizi” yapmak.

2-     Açık ve net bir vizyon belirlemek ve herkesin hedeflerin farkında olmasını sağlamak.

3-     Mevcut yer ile arzu edilen yer arasındaki açıklığı kapatabilmek için doğru stratejiler belirlemek ve alternatiflere sahip olmak.

4-     Destekleyici, ilgili ve istekli ekipler oluşturmak.

5-     Çalışanların çabalarının şirket için görünür sonuçlar getirdiğini bilmelerini sağlayacak, kolaylıkla takibi yapılabilecek ve gelişmeye devam edilmesini teşvik edebilecek metrikler belirlemek.

6-     Sürekli iyileştirme taahhüdüne sahip olmak.

7-     Süreçten, akıştan keyif almak ve pozitif, heyecanlı olmak.

Operasyonel Mükemmellik yolculuğunda bilmemiz gereken anahtar kelime listesini de paylaşarak bu uzun, detaylı, üstüne düşünülmesi gereken konuyu özetlemek isterim:

1-     Altı Sigma / DMAIC

2-     Yalın Üretim

3-     5 Whys

4-     Hoshin Kanri

5-     Kaizen

6-     Strateji Haritası

7-     PUKÖ

8-     SMART

9-     5S

10-  4 Eylem Çerçevesi

Operasyonel olarak mükemmelleşeceğimiz günler dileklerimle…

M.Efsun Yüksel Tunç