Liderin Zekisi ve Çalışanın Bağlılığı

Zeki Liderler ekip üyelerinin bağlılığını düşünürler. Herkesin aynı gemide olduğundan ve geride kimsenin kalmadığından emin olarak hareket eden liderler takımlarını başarıya götürebilir.

İşe bağlılık, en kısa ve net anlamıyla bir çalışanın bir işyerinde kendisine verilen görevlere karşı sahip olduğu coşku seviyesi olarak tanımlanabilir. Kişinin bağlı olduğu kurumun misyonuna, vizyonuna, değerlerine ve hedeflerine karşı sahip olduğu sorumluluk duygusudur.

Kurumdaki yüksek düzeyde çalışan memnuniyeti, işe ve takıma bağlılıkla yakından ilgilidir. Bağlı olan ekiplerde üstün iş performansı, artan karlılık ve üretkenlikten bahsedebiliriz. Bunları sağlayabilmek için, liderlerin bağlılık adına azimli olması, sıkı çalışması ve özveri göstermesi gerekmektedir, tıpkı harika olmuş dediğimiz her çalışmada olduğu gibi. Liderler tüm bunların bir günde olmayacağını bildiklerinden doğru bir süreç tasarlayarak bunu gerçekleştirirler. Süreçte hem kurumsal olarak atılması gerekenler vardır hem de liderlere özel aksiyonlar vardır. Bugünkü yazımız zeki liderlerden beklenenleri konu etmektedir. İşte çalışan bağlılığını sağlayacak zeki liderlere ait 11 aksiyon:

1.      Çalışanlara gerçek ilgi göstermek ve onlarla kişisel bağlantılar kurmak

2.      Çalışanları bilgilendirmek, haberdar etmek ve beklentileri paylaşmak

3.      Çalışanlara ilham vermek ve ilham verilebilecek konularda lider olarak kendini geliştirmek

4.      Çalışanlara güvenmek, şeffaf olmak, güçlü bir iş ahlakına sahip olmak ve çalışanların da lidere, ekibe, kuruma güvenmesini sağlamak

5.      Çalışanların başarması ve gelişmesi için yollar açmak, araçlar & kaynaklar sağlamak, motivasyonu gelişimin bir parçası yapmak

6.      Çalışanlara başarısız olma fırsatı vermek, inisiyatif alma alanı açmak ve hatalardan birlikte öğrenmek

7.      Yaratıcılığı ve yenilikçiliği teşvik etmek, değişime liderlik yapmak

8.      Çalışanlar için açık ve özgür iletişim ortamını oluşturmak, çalışanların geri bildirimleriyle zenginleşmek

9.      Başarıları birlikte kutlamak, tanıma, takdir ve ödüllendirmeyi liderliğin önemli bir işi olarak kabul etmek, bu alanlarda heyecan verici olmak, eğlenceyi işin bir parçası yapmak

10.  Çalışanlar arasında ekip çalışmasını ve iş birliğini teşvik etmek, takım olmaktan gurur duymalarını sağlamak

11.  Çalışanların rol ve sorumluluklarında net olmak, performanslarını gösterebilecekleri hedeflerle ilerlemek

M.Efsun Yüksel Tunç