İş yerinde Huzur Nasıl Sağlanır?

İş Yerinde Huzur Nasıl Sağlanır?

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki “iş yeri huzuru” iş değiştirme nedenlerinde ilk üçte yer alıyor. Çalışanlar saygısız davranışlarından, topluluk içindeki utandırıcı yaklaşımlarından, sosyal soyutlaştırma gibi pek çok nedenlerden dolayı iş yerlerini huzursuz addedebiliyorlar. %96 gibi yüksek bir oranla çalışanların en az bir kez iş yeri huzursuzluğu yaşadığı biliniyor. İş yeri huzursuzluğu giderilmezse çalışanların performansı düşüyor; kuruma inanç- güven – sadakat azalıyor; kurum çalışanlarıyla yollarını ayırıyor ya da çalışanlar iş yerinden ayrılıyor.