Çalışana Verilen Değer, Şirket Değerini Artırır

Ve yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki çalışan kendini değerli hissediyorsa çalıştığı kuruma değer katmak için emek vermeye başlıyor. Değerli kurumlara sahip olmanın formülü, değer veren bir kurum kültürü yaratmaktan geçiyor.

Ve yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki çalışanların işten ayrılma nedenlerinin ilk ikisi para değil; huzur ve yönetici ilk iki sırayı alıyor. O zaman değer veren bir kurum kültürü yaratırken bu bilgiler ışığında yol almak daha doğru olacaktır. Çalışanlar ne ister sorusu bize değer üzerine kurulu bir kurum kültürü oluşturmada yardımcı olabilecek bir soru.

Çalışanlar açık iletişim, işi bilen yönetici ve dürüst bir yönetim anlayışı istiyor; bunların sağlanması çalışanın kurumuna güvenmesini sağlıyor. Kurumuna güvenen çalışanın performansı yükseliyor ve kuruma pozitif katkı artıyor.

Önemsendiği, işbirliğinin olduğu, samimi takdirlerle teşvik edildiği bir kurumda kendilerine saygı duyulduğunu hissediyorlar. Bu hissiyat motivasyonlarını yükselttiği gibi aidiyetlerini de artırıyor.

Yönetimin tarafsız, adil bir yapıda olması, bunu yansıtması ve hissettirmesi çalışanların kurumdan bir diğer beklentisi. Bu yapıda bir kurum kültürüne sahip kurumlarda çalışanlar şirketleri için daha özverili ve istekli çalışıyorlar, bu da kurumun gelir performansında artışı sağlıyor.

Kurumlarının başarısından, ödüllerinden, basındaki haberlerinden gurur duymayı bekleyen ve bunu son derece ciddiye alan bir çalışan profili var. Çalıştığı kurumdan ve işinden gurur duyabilecekleri bir ortam ve kültür yaratmak ve bunun için stratejiler üretmek kurumların ana işlerinden biri haline geldi.

Tüm bunların yanında takım arkadaşlığını önemseyen, dostça bir çalışma ortamını destekleyen bir kurum kültürü çalışanların ortak hedef için çalışmasını kolaylaştırıyor ve çalışanlar değer yaratabiliyor.

Böylelikle çalışana verilen değer, kurumun değerini artırıyor.

Indus Danışmanlık

M.Efsun Yüksel Tunç