Tersine Eğitmenlik

Çocuklarımızın da bize söyleyecekleri var…

 Yeni nesil bambaşka diyoruz, Alfa Nesli en zeki nesil diyoruz, bu çocuklar bizi şaşırtıyor diyoruz. O zaman onları dinleyelim; nasıl okul illa 4 duvarı ve damı olan yer değilse eğitmen de illa belli bir yaşa ve deneyime sahip kişi değildir.

Indus olarak Tersine Eğitmenlik projemizi başlattık. Tersine eğitmenlik, yaş olarak çok çok daha genç bir çocuğun biz yetişkinlere eğitim vermesini ifade ediyor. Çocuklarımızdan öğreneceklerimiz var. Onların bakış açısıyla, onların hayatı yorumlamasıyla ve onların örnekleriyle, nezaketi, iletişimi, teknolojiyi, geleceği onlardan dinleyelim istiyoruz.

Tersine Mentorluk, genç ve kıdemi az olan bir çalışanın, kıdemi fazla olan üst düzey bir kişi ile yetenek ve bilgisini paylaşması sonucu ortaya çıkan fikir alışverişi ve öğrenme ortaklığı olarak tanımlanmaktadır. Tersine Eğitmenlik de yaşı çok çok genç ve iş hayatı tecrübesi bulunmayan çocukların yetenek, bakış açısı, bilgisini paylaşması sonucu ortaya çıkan öğrenme ortaklığını ifade ediyor.

Tersine Eğitmenlik projesinin fayda ürettiği 3 ana alan vardır. Bu üç alanı Çocuk – Yetişkin – Toplum olarak değerlendirebiliriz.

  25 yıldır eğitmenlik yapıyorum. Bana sorsanız eğitmenliğin en güzel tarafı ne diye “Öğretirken, öğrenmek.” derim. İnsan eğitmenlik yaparken anlattıklarından sorumlu oluyor çünkü eğitmen anlattıklarını uygulamak ya da uyguladıklarını anlatmak zorundadır.

Çocuklarımız doğruyu, iyiyi, güzeli anlattıkça bu anlatılar onlarda pekişecek, alışkanlık haline gelecek. Toplum çekirdeğinden yetişmeye ve gelişmeye başlayacak. Çocuklarımızın anlatırken verdikleri örnekler, kendi kısa hayatlarından paylaştıkları deneyimler bizleri şaşırtsa bile biz yetişkinlerin onların gözünden bakmasını sağlayacak. Çocuk ve yetişkin arasındaki empatik iletişim arttıkça toplum olarak birbirine saygılı, birbirinin hakkını koruyan ve iyilik doğruluk adına adım atan bireyler olacağız.

Çocuklarımızdan gelen zor sorularla farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, geri bildirimi çoğaltmak, yeni bakış açılarına alan açmak için çok kıymetli olan bu projede aynı zamanda çocuklarımıza gelişim desteği de sunuyoruz.

Çocuklarımızı, geliştirme, yetiştirme ve hayata hazırlama sorumluluğumuz var; onların kendilerini, yapabileceklerini  keşfetmeleri için onlara fırsat tanımamız gerekir. “Açılmamış kanatların büyüklüğünü bilemeyiz.” Rol model olmamız, onları yüreklendirmemiz çok değerli; bunların yanına kendilerini gösterebilmeleri için fırsatı da vermemiz gerekiyor. Tersine Eğitmenlik projesi de çocuklarımıza bu fırsatı sunuyor. İçlerindeki potansiyeli ortaya çıkarma, kendi bilgileriyle görünür olma, iletişim becerilerini sergileme, sunum yapma, sorulara yanıt verme gibi pek çok farklı beceriyi deneyimle şansını vermek bizim çocuklarımıza bir borcumuz.

Meydan okuma hissini yaşama, sunum stresini deneyimleme, kabul ve onaylanmayı hissetme Tersine Mentörlüğün çocuklar için sunduğu fırsatlardan sadece birkaçı. Kendine güvenini tesis etmek ve öz farkındalığını artırmak için çocuklarımıza ortam oluşturuyoruz; iç eğitimlerimizde onlara 30 dakika bize eğitim verme şansı sunuyoruz.

Tersine Eğitmenlik biz yetişkinler için jenerasyonel perspektiften bakmayı öğrenmek, yenilikleri ateşlemek, öğrenme hevesini artırmak, geleceği dinleyerek bugünü değiştirmek, iletişimi geliştirmek ve empatiyi artırmak gibi fırsatları sunmaktadır.

Toplumdaki kuşak farklılıklarının, kuşaklar bazında farklılaşan değerlerin anlaşılması için de Tersine Eğitmenlik fırsat sunmaktadır. Kuşaklar kadar geniş zamansal bölümlerin dışında, dönemleri anlamak, o dönemdeki sosyo-kültürel dinamikleri çözümleyebilmek için de çocukları dinlemek gerekiyor. Ekonomi, bilim, teknoloji, sanat, siyaset, kültür gibi farklı değişkenlerle şekillenen çocukların her an dinamik bir değişim sürecinde olduğu gerçektir. Şimdinin nabzını tutabilmek, gelecek öngörüleri oluşturabilmek, çeşitlilikle zengileşebilmek için gelin Tersine Eğitmenlik projesinde çocuklarımızı dinleyelim.

M.Efsun Yüksel Tunç