Şikayetler Fırsattır

“Şikayetler Fırsattır” eğitimleri, kurduğumuz iletişimlerde edindiğimiz farkındalıkla, fırsatları görmemizi sağlayan eğitimlerdir.

Online Dünyada Müşteri Yönetim Becerileri
* Online Ortamda Müşteri Yönetim Kavramı ve Değişimi Pozitif Yönetmek
* Online Müşteri Yönetiminin Zorlukları ve Çözümleri
* Etkili Müşteri Yönetimi İçin 3 Sürecin Doğru Kurgulanması
* Telefonda ve Yazılı İletişimde Ustalaşmak
* Görünür, Ulaşılabilir Olmak ve Hızlı Çözümler Üretebilmek

Diplomatik Olabilmek ve Hayır Diyebilmek
* Diplomasi Kavramı, Önemi ve Gereklilikleri
* Diplomatik Olmak İçin Gereken Beceriler
* Hayır Diyebilme Becerisi
* İletişimde Sakınılması Gereken Kelimeler ve İkame Kelimeler
* Kelime Zengini Olmak ve PNP’yi Doğru Kullanmak

Ekip Yetiştiren ve Performansı Artıran Koçluk Becerileri
* Koç ve Yöneticinin Koçluk Becerisi
* Yöneticiden Beklenen Koçluk Yaklaşımı
* Koçluk İletişimi :Dinleyen ve Soru Soran Olabilmek
* Performansı Artırıcı Geri Bildirim Becerisi
* Ekip Yetiştirme ve Performans Koçluğunun Adımları
* Çalışanı Hedefe Yönlendirmek ve Çalışanın Eylem Planları Hazırlamasını Sağlamak