Proje Yönetimi

Günümüzdeki hızlı değişim ve yoğun rekabet baskısı, örgütsel işlerin giderek proje çalışması olarak ele alınmasını gerektiriyor. Proje Yönetimi yöneticilerin proje yönetiminde ustalaşmalarına yardımcı oluyor ve bir projenin nasıl yönetileceği konusunda gerek pratik gerek kuramsal bir kavrayış sunuyor. İşe ekip kurmakla başlayarak projenin tasarım, yürütme ve değerlendirme aşamalarını gerçekleştirecek olan yöneticiler, başarılı bir proje için gereken tüm konuları, bu kitapta bir kez daha gözden geçiriyor:

  • Planlama ve bütçeleme
  • Ekipleri motive etme
  • Destek gücü yaratma ve başarının diğer unsurlarını oluşturma
  • Proje ilerleme raporları hazırlama ve bütçeyi takip etme.

Bir projenin başından sonuna dek geçilmesi gereken tüm evreleri tek tek ele alan ve pratik örneklerle kavrayışı pekiştiren Proje Yönetimi, olağan durumlarda nasıl davranılması gerektiğini gösterdiği gibi krizlerle nasıl başa çıkılabileceğine ilişkin somut örnekler de sunuyor.