Kurumların Evden Çalışmayı Yönetmesi İçin İpuçları


Tanımlanmış ve Kullanımı Kolay İletişim Araçları
SMART ve Doğru İletişimi Yapılmış Hedefler
Tüm Ekip Üyeleri İçin Belirlenmiş KPI lar/Ana Performans Göstergeleri
Sonuç Odaklı Raporlama Sistemi,
Planlı ve Yapılandırılmış Kısa & Öz Toplantılar
Düzenli ve Motive Eden Online Eğitimler
Merkez Olarak Ulaşılabilirlik