“Büyüyen Kobi” Sosyal Sorumluluk Projesi

HEDDIndus Consulting, mevcut kaynaklar ile en yüksek kar’ı elde etmek ve büyümek isteyen KOBİ’lere gönüllü eğitim desteği vermiştir.
Özyeğin Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı ve Kauffman Vakfı’nın gerçekleştirdiği “Büyüyen KOBİ” programında “Stratejik Karar Alma” eğitimi Indus Danışmanlık tarafından gerçekleştirilmiştir