Diplomatik Olmak ve Hayır Diyebilmek

Kendimizi doğru ifade etmek, haklarımızı koruyabilmek, tercihlerimizi doğru bir üslupla ortaya koyabilmek için diplomatik olma ve hayır diyebilme becerisine ihtiyaç duyarız. Diplomasinin uluslararası ilişkilerdeki tanımını bir köşeye koyarsak iş hayatındaki diplomasiyi güç bir görüşme sırasında gösterilecek ustalık, beceriklilik olarak tanımlayabiliriz. Diplomatik kişi, söylemesi zor cümleleri en uygun şekilde söyleyebilen hesaplı kişidir.

Diplomatik olabilmek için sahip olunması gereken beceriler:

• İletişim Becerisi

• Sunum Becerisi

• Müzakere Becerisi

• Hazırcevaplık

• Konu Hakimiyeti

Hayır diyebilmek için yapabileceklerimiz:

• Ne istediğimizi bilmek ve onu dile getirmeyi tercih etmek

• Hayır demekteki korkularımızı bilmek ve yönetmek

• Olumsuz kelimeleri bilmek ve onlardan sakınmak

• Olumsuz kelimelerin yerine kullanılabilecek kelimeleri bilmek ve günlük kelime kullanım listemize almak

• Tepki değil, yanıt vermek

• Olumsuzu yapıcı ve çözümcü ifade etmek

• PNP Yöntemiyle hayır diyebilmek

• Beden dilinden destek almak

• Zor durumlarda zaman istemek ve yanıtı düşünüp hazırlamak

• Düzenlik pratik yapmak, PNP alışkanlığı kazanmak