Covıd 19 Yeni Normal, Yeni Kurallar ve İnsan Doğası

Bu salgın bizi yaşam tarzımızı değiştirmeye zorluyor. Biliyoruz ki coronavirus insanlığın karşı karşıya olduğu birçok krizden sadece biri. Konu acaba bu krizle beraber yeni normal oluşturmak, yeni kurallar koymak mı yoksa hepimizin gurur duyabileceği sağlıklı ve saygılı bir toplum yaratmak mı?