Eğitimlerin Hatırlanması

Bilgiler tekrar edilmediğinde unutulur. Öğrenme, bireyin bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama ve kullanma sürecidir aslında. Eğitimlerin hatırlanması ve uygulanmasında bireyin istek ve çabası çok önemlidir. Bilgiler, duyular vasıtasıyla kısa süreli hafızaya aktarılır. Düzenli ve aralıklı tekrarlar sonucunda uzun süreli hafızaya aktarılır. Sınamalar sonucunda öğrenme gerçekleşir. Eğer tekrar yapılmazsa unutma başlar ve kişi öğrenememiş ve eğitimi iş hayatına aktaramamış olur. Henry Brooks Adams, “Kişi öğrenmesini biliyorsa, yeterli düzeyde biliyordur.” diyerek önce öğrenmenin öğrenilmesi gerekliliğini ortaya koymuştur.
Eğitimlerin hatırlanması ve uygulamaya alınması için ihtiyacımız olan bilgilere
https://lnkd.in/dPeMabW ulaşabilirsiniz.

Keyifli okumalar…