Eğitimcinin Eğitimi Programı

Hafta sonu Amerikan Hastanesi’nde eğitimdeydik. Konumuz ise “Eğitimcinin Eğitimi” idi.

Eğitim başlıklarımızı hemen size iletelim: “Eğitimci ne yapar? Nasıl yapar? Bildiklerini nasıl aktarır da kalıcılığı sağlanır? Eğitim programının içeriği nasıl hazırlanır? Eğitim nasıl yönetilir? Eğitim öncesi hazırlıklar nelerdir? Eğitim açılışı ve kapanışı neden önemlidir? Eğitim sunumlarından sonra neler yapılmalıdır?”

Eğitim verme isteği içindeysek, ilk önce eğitim vereceğimiz konuda hâkimiyet sahibi olmamız gerekmektedir. Bilgilerimizi sadece anlattığımız konuyla sınırlandırmamalı, ilgili olan diğer konuları da biliyor olmalıyız. Eğitim sırasında katılımcının ne soru soracağını önceden tahmin etmeli, bununla birlikte her türlü farklı ve beklenmedik soruya da hazırlıklı olmalıyız. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiler her gün yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte sürekli öğrenen, sürekli gelişen ve inceleyen insanlar olmamız, eğitimimizin etkinliğini de artıracaktır.

Tabii ki sadece eğitim verdiğimiz konuya hâkim olmamız yeterli değil. Bunları etkili bir şekilde sunmamız da gerekmektedir. Etkili bir sunum yapabilmek için en önemli nokta eğitim vereceğimiz kişiler hakkında bilgi sahibi olmamızdır. Bu bilgi bize eğitimin içeriğini nasıl hazırlayacağımıza, nasıl sunacağımıza, sunumda nelere yer vermemiz gerektiğine ve uygulamalarımızı nasıl tasarlayacağımıza yol gösterir.

Beynin yeni fikirleri öğrenme ve hafızada tutma süreci kişisel farklılık göstermektedir. Kimi insanlar görsel olarak öğrenirken, bazı insanlar işitsel olarak, bazıları ise duyusal yolla öğrenir. Aslında eğitimlerde bu kişileri gruplamak zordur. Hazırladığımız eğitimin mutlaka her üç kesime de hitap etmesi konusuna dikkat etmemiz gerekir.

Hazırladığımız eğitim sunumlarında; renkler, yazı karakterleri ve büyüklükleri, kullandığımız görsel malzemeler, Powerpoint animasyonlar ve diğer pek çok konu eğitimimizin anlaşılır, akılda kalıcı ve dönüşümü yüksek olmasını sağlayacaktır.

Sunumumuzu hazırladıktan sonra sıra sunum anında! Nasıl bir sunum etkin olur? Bedenimizi nasıl kullanmamız gerekir? Dikkat etmemiz gerekli kılan şeyler nelerdir?

Öncelikle ses tonumuzun ve konuşma hızımızın iyi ayarlanması önemlidir. Eğitim verdiğimiz kişileri canlı tutacak bir ses tonunda, içten ve akıcı bir şekilde en önemlisi anlaşılır bir hızda bildiklerimizi sunmalıyız. Göz temasımız ve beden duruşumuz da bunların yanında dikkat etmemiz gereken unsurlardır. Biz konuşurken bedenimiz de bizimle birlikte konuşur ve onun dilinde hâkimiyet kurmamız gerekir. İletişim becerilerimizi bu yönde etkinleştirmemiz ve geliştirmemiz gerekmektedir.

Sunumlarımızı sonlandırırken, katılımcılarla karşılıklı neler üzerinde konuşulduğuna dair bir geribildirim alınması eğitimlerimizin etkinliğini artıracaktır. Bu hem bilgilerin pekişmesi, hem de yanlış anlaşılan yerlerin düzeltilmesi için önemli bir adımdır. Sorular yanıtlandıktan ve geribildirim alındıktan sonra; kısa, etkileyici ve hoş bir kapanışla teşekkür ederek, eğitimimizi sonlandırabiliriz.

Sunduğumuz bilgilerin sürekli hatırlanır olması, dikkat çekmesi, kullanılabilir olması için eğitimlerin içerikleri ve sunuluş şeklinin yanında kullanılan materyaller ve uygulama yaptırmak da çok önemlidir. Uygulamalar, öğrenilen teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi ve bilginin unutulmaması için önemli bir unsurdur. Biz de uygulamanın ne kadar etkili olduğunu bildiğimiz için katılımcılarımızdan uygulamalar istedik. Böylece tüm katılımcılar ikinci gün bize eğitimlerini sundular.

İkinci günümüzde katılımcılarımız, kısa sunumlar şeklinde kendi eğitimini hazırladı ve böylece teorik bilgilerini pratiğe dönüştürdüler. Hem çok eğlenceli hem de çok bilgilendirici sunumlar hazırlanmıştı. Bu kısa programlarda bizlere sundukları, bizleri bilgilendirdi, bilinçlendirdi. El hijyeni, grip, atıkların geri dönüşümü, mobing gibi birçok önemli ve ilgi çekici konuda, katılımcılarımız bizlere bir gün önce öğrendikleri bilgileri kullanarak sunumlar yaptılar. İkinci gün öğrendiklerimiz bizim için çok değerliydi ve eğitim sürecimizi karşılıklı paylaşım haline getirdi.

Amerikan Hastanesi çalışanlarıyla birlikte olmak çok keyifliydi, hafta sonu çalışmayı da eğlenceli hale getirdi. Hem eğlendik, hem bilgilendik, karşılıklı bilgilerimizi paylaştık. Öğrenmenin ve öğretmiş olmanın mutluluğuyla çok keyifli bir hafta sonu geçirdik.


Esra Yuksel hakkında 11 makale
Indus Danışmanlık ofisinin sakin gücü, İdari İşler Müdürümüz… Keyfimizin yerinde kalması için ikramlarda bulunur, gün içinde bizi sürpriz motivasyon etkinlikleriyle motive eder. Her zaman güleryüzlü oluşu, bazen bizi kırmamak için yaptığı fedakârlıklar ve çekingen tavırlarıyla gönlümüzde yer eder. Kedilere düşkünlüğüyle tanınır, Kedi Dergisi’nin sıkı takipçisidir. Önerilerimizi ve dileklerimizi dikkate alır ve gerçekleştirir. Yönetici olduğunu bize hissettirmez aynı zamanda operasyona da destek vererek zor zamanlarımızın kurtarıcısıdır. Tüm Indus çalışanlarının danışma noktasıdır.