İsimle Hitap Etmenin Etkisi

İş gücü verimliliği ile “Motivasyon” arasında pozitif bir ilişki olduğunu hem araştırmalardan hem de profesyonel hayattaki tecrübelerimizden dolayı rahatlıkla dile getirebiliyoruz.  

Her ne kadar iç motivasyonu bulmak, verimliliğin sürekliliğini sağlamada çok önemli olsa da çalışanların kuruma bağlılığını ve aidiyet duygusunu geliştirmede farklı etkenlerin de olduğunu hatırlamak gerekir.

Bu etmenlerden bazıları;

  • Pozitif iletişim
  • Bilginin paylaşılması
  • Söz hakkı verilmesi ve önerilerin değerlendirilmesi
  • Takdir edilmek & Ödüllendirilmek
  • Sosyal aktivitelerdir.

SocialCats tarafından yapılan araştırmalar, bu maddelere bir yenisini daha eklememiz gerektiğini gösteriyor. Çünkü, çalışanların %78’ inin iş yerinde tanınıyor olmanın da motivasyonlarını arttırdığı belirtilmiş.  İsmimizle hitap edilmesi bireysel kimliğimizin görüldüğü, kabul edildiği ve değer gördüğümüz hissiyatını veriyor. Özellikle müşteri ilişkilerinde kullanılan bu etki iç müşterilerde de fark yaratıyor.

Roma’ nın en büyük düşmanı olarak bilinen ve savaş stratejilerinin dehası olarak tarihte yer alan Kartacalı Komutan Hanibal, bir rivayete göre ordusundaki bütün askerlerin isimlerini tek tek bilirmiş. Bu şekilde askerleriyle arasındaki iletişim bağını güçlü kılar ve dolayısıyla da onları istediği gibi yönetirmiş.

Bu her ne kadar bir rivayet olsa da birini ikna etmenin sihirli yollarından biridir isimle hitap etmek. Kurumlarda ise yöneticiler tarafından tanınıyor olmak önemli bir motivasyon kaynağı oluyor.   Çalışanlara kurum içinde, toplantılarda, selamlaşmalarda ya da bire bir sohbetlerde isimleriyle hitap edilmesi, onların çalışma arkadaşları ile daha uyumlu ilişkiler geliştirmesine ve işlerini özveriyle, fark katan dokunuşlarla sunmaları şeklinde etkisini gösteriyor.

Gökçe DOĞAN